Direktion og bestyrelse

Direktion: Steffen Lauridsen

Autorisationsindehaver: Steffen Lauridsen

Bestyrelse:

Niels E. Mertz Rasmussen, formand.

Jens Østerby, bestyrelsesmedlem.

Arne Rosenfeldt Jørgensen, bestyrelsesmedlem.

Steffen Lauridsen, adm. dir. og aut. el-installatør, bestyrelsesmedlem.

 

Vedtægt. ( Seneste, i Erhvervs & Selskabsstyrelsen, registrerede udgave )

2. udgave af december 2005. Tegningsregel og prokura:

Stk. 1.

Selskabet forpligtes ved retshandler, som på selskabets vegne indgås, af den samlede bestyrelse - eller af medlemmer af bestyrelsen eller af direktionen i overensstemmelse med tegningsreglen i stk. 2.

Stk. 2.

Den tegningsret, der i henhold til stk. 1, tilkommer det enkelte medlem af bestyrelsen og af direktionen, er begrænset, således at tegningsretten kun kan udøves af bestyrelsens formand i forening med selskabets direktør, bestyrelsens formand og et menigt bestyrelsesmedlem, næstformanden og et menigt bestyrelsesmedlem - eller næstformanden i forening med selskabets direktør. Bestyrelsen kan meddele prokura. En prokurist kan kun forpligte selskabet i forhold, der vedrører den daglige drift.

Ejerforhold:

Steffen Lauridsen Holding aps, cvr nr. 29 13 31 23, ejerandel 100 %.

Ledelsens tillidshverv i andre danske selskaber: Steffen Lauridsen, autorisationsindehaver: Eneejer af Steffen Lauridsen Holding aps.

Bankforbindelse: Danske Bank, Erhverv - Odense

Revision: Statsaut. revisor Palle Søbye, Landbrugsvej, 5260 Odense S.

Organisationsforhold: Medlem af Elektroinstallatørernes Landsforening - Tekniq - og derigennem af DA.